Forsiden

Velkommen på Synshandicappedes motionsfonds websted.
På forsiden ser du seneste nyt fra fonden, mens du på de andre sider kan finde baggrundsinformation osv.

Ansøgning om legater i 2020

I Dansk Blindesamfunds medlemsblad nr. 1 2020 kan følgende læses.

I 2011 oprettedes en ny motionsfond med det formål at fremme sport, bevægelse og motion for derigennem at stimulere og gøre det muligt for personer med et synshandicap, som har bopæl i Danmark, at få pulsen op.
Ansøgere skal enten være medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylde betingelserne herfor. Tilbuddet rettes ikke mindst til børn og unge. Dette vil uvægerligt føre til gladere og sundere mennesker, som kan indgå som en del af sociale motionsnetværk.
I 2019 uddeltes mere end 15 legater til en samlet værdi på i alt 100.000 kr.
I 2020 er et lignende beløb til rådighed, og Dansk Blindesamfund skal som sekretariat for fonden indkalde ansøgninger. Disse skal være konkrete, velbegrundede, gerne innovative og idérige. I betragtning vil især projekter komme, som ikke kan opnå støtte fra anden side.
Fonden kan støtte ansøgninger fra kreative grupper og personer, som har lyst og ideer til at forbedre motionisters kondition på seriøse eller sjove måder. Vi vil så vidt muligt sikre en fornyelse i modtagerkredsen, således at initiativtagere, der igennem flere år har modtaget legatportioner, vil nyde lavere prioritet end henvendelser fra nye ansøgere.
Det er som udgangspunkt en betingelse for at kunne modtage et legat, at modtageren vil møde op til uddelingen, som finder sted den 4. juni kl. 13.00 i Portalen, som er beliggende i Greve, i umiddelbar tilslutning til Hundige S-tog station. Fonden dækker dokumenterede rejseomkostninger, typisk med billigste befordring, til dette arrangement.
Desuden forventes det, at modtagerne så vidt muligt giver en tilbagemelding om brug af legat, herunder erfaringer, som kan videregives til andre til inspiration.
Ansøgning sendes til Dansk Blindesamfund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, e-mail: info@blind.dk, mrk. ”Motionsfond”.
Ansøgninger skal være modtaget senest den 14. februar 2020.
Du kan læse mere om Synshandicappedes Motionsfond her på siderne, på Facebook og den engelske fonds-website: www.fdlux.lu/en/foundation/synshandicappedes-motionsfond