Om Synshandicappedes motionsfond

Bestyrelse og ansøgninger

Bestyrelsen består af en repræsentant fra det offentlige, en formand og stifteren af fonden.

Invitation til at søge legater annonceres af Dansk Blindesamfund i medlemsblad nr. 1 i januar hvert år.

Der afholdes legatudvalgsmøde en gang årligt i februar. Der er ansøgningsfrist omkring 1. februar.

Legater administreres af Dansk Blindesamfund og uddeles 1 gang om året i begyndelsen af juni måned.

Der er ikke noget ansøgningsskema, ansøgere formulerer selv i brev eller e-mail.

Sven Mogensen, stifteren af Synshandicappedes Motionsfond fortæller:

Jeg mistede selv pludselig, nemlig i en ulykke, synet for mange år siden. Før ulykken dyrkede jeg mange slags idræt, men som nyblind troede jeg at nu var det helt slut med igen at få pulsen ”rigtig” op.
Efter at have været blind (og fysisk passiv) i 24 år uden kontakt til nogen andre blinde, opdagede jeg en dag til min store forundring at mange blinde personer dyrker langrendsskisport. Det tog jeg så også hul på, og nu har jeg lige siden dyrket både skisport og flere andre slags idræt, og jeg motionerer mindst 1 gang hver uge.

Lysten til motion som alle vi mennesker har, er jo præcis den samme uanset om man er seende eller blind. Men mulighederne og dermed vanskelighederne er meget, meget forskellige, opdagede jeg.
En af de vanskelige virkeligheder for de fleste blinde er, at det er forbundet med store og i visse tilfælde helt prohibitive ekstra udgifter at dyrke gbredde-idræt. Jeg tænker på særlig kompenserende udstyr og personlige hjælpere og deres transportudgifter. Dengang jeg var nyblind fandtes der ikke nogen offentlige kasser eller private tilbud overhovedet som blinde kunne få økonomisk hjælp fra. Det forhold har desværre ikke ændret sig en tøddel. Bortset fra Synshandicappedes Motionsfond, er der heller ikke i dag nogen steder at mennesker med nedsat syn kan få økonomisk hjælp til at få pulsen op.
Og tro mig: Blinde og svagseende mennesker hører ikke lige til blandt landets rigeste mennesker.

Igennem mine gen-etablerede idrætsudøvelse, lærte jeg at når Blinde begynder at dyrke idræt, så flytter det rigtig mange af dem fra mentalt nedbrydende ensomhed, isolation og bitterhed over i glade, aktive social fællesskaber med forbedret sundhed og et længere liv til følge. Det er en usigelig glæde for mig at se at effekten er selv-forstærkende og breder sig ud som ringe i vandet.

Med udgangspunkt i den profit jeg løbende havde gnereret i min mangeårige enkeltmandsvirksomhed, og med en voksende forståelse for den nød som blinde personer generelt befinder sig i, begyndte jeg så i 2003 at uddele årlige sponsorater til blinde til at få pulsen op igennem deres udførelse af forskellige typer idræt. Mine – i antal flere og flere og i penge større og større – sponsorater faldt på så tøre steder og skabte så glade idrætsudøvere, at jeg i 2011 besluttede at gøre hjælpen både permanent og evergreen igennem stiftelsen af Synshandicappedes Motionsfond. Nu har Dansk Blindesamfund i de seneste 7 år på vegne af og i nært samarbejde med fonden uddelt afkastet fra fondens formue hvilket har ført til udbetaling af motionslegater for omkring kr. 100.000 pr. år fordelt på fra 9 til 18 legater . En status viser at over de nævnte 7 år har fonden uddelt 96 legater på i alt kr. 743.000.
De der udfører jobs for fonden er aldeles ulønnede og vi betaler hver især for vores dermed forbundne udgifter. Princippet ”1 krone ind til fonden er 1 krone ud til legatmodtagerne” fraviges aldrig. Dette princip bliver anerkendt b.a. af selveste Greve kommune, som uden vederlag år efter år har lånt os deres lokaler i musikhuset Portalen, og af vores borgmester som ofte deltager på lige fod med alle andre gæster.

Skriv et svar