Op med pulsen – legatportioner fra Synshandicappedes Motionsfond

Sven Mogensen på langrendski med startnummer på brystet taget under en konkurrence der hedder Tour of Anchorage og som afholdes hvert år i Alaska. Vi var 19000 deltagere i løbet, her af en håndfuld med synsnedsættelse.Synshandicappedes motionsfonds formål er at fremme sport, bevægelse og motion for derigennem at stimulere og gøre det muligt for personer med et synshandicap at få pulsen op. Tilbuddet rettes ikke mindst til børn og unge. Fondens indhøstede erfaring siden den første legatuddeling i 2013 er at legaterne fører til gladere og sundere mennesker, som motiveres til at gå ind i nye sociale motionsnetværk.
D. 4.6. 2019 blev et samlet beløb på ca. 100.000 kr. uddelt til 17 legatmodtagere, som vi her på hjemmesiden og på vores Facebook site vil følge, så alle, synshandicappede såvel som interesserede og eventuelle donorer, kan følge med og se at fonden nytter. Vi ved det selv, og modtagerne ved det, men det vil glæde os meget hvis du også spreder budskabet.

Dansk Blindesamfund er sekretariat for fonden og indkalder ansøgninger 1 gang om året i januar måned. Disse skal være konkrete, velbegrundede, gerne innovative og idérige. Især projekter der ikke kan opnå støtte fra anden side vil komme i betragtning. Fonden vil så vidt muligt sikre en fornyelse i modtagerkredsen, således at ansøgere, der igennem flere år har modtaget legatportioner, vil nyde lavere prioritet end nye ansøgere. Det forventes at der næste gang vil blive inkaldt ansøgninger i januar 2020. Det er som udgangspunkt en betingelse for at kunne modtage et legat, at modtageren vil møde op til uddelingen. Fonden dækker legatmodtagernes dokumenterede rejseomkostninger, typisk med billigste befordring, til dette arrangement.
Den seneste uddeling, fandt sted d. 4.6.2019 kl. 13:00 i Portalen, som er beliggende i Greve i umiddelbar tilslutning til Hundige S-tog station.