Ansøgning

Om du allerede dyrker idræt og vil give det et nøk mere eller overvejer at komme i gang – så kan et legat fra Synshandicappedes Motionsfond være det, som gør forskellen for dig.

Kriterier ved ansøgning:
Ansøgere skal enten være medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylde betingelserne herfor.

Dansk Blindesamfund er sekretariat for fonden.
Bestyrelsen består af en repræsentant fra det offentlige, en formand og stifteren af fonden.
Invitation til at søge legater annonceres af Dansk Blindesamfund i medlemsblad nr. 1 i januar hvert år.
Der afholdes legatudvalgsmøde en gang årligt i februar. Der er ansøgningsfrist omkring 1. februar.

Ansøgningerne skal være konkrete, velbegrundede, gerne innovative og idérige. Især projekter der ikke kan opnå støtte fra anden side vil komme i betragtning. Fonden vil så vidt muligt sikre en fornyelse i modtagerkredsen, således at ansøgere, der igennem flere år har modtaget legatportioner, vil nyde lavere prioritet end nye ansøgere.
Fonden kan støtte ansøgninger fra kreative grupper og personer, som har lyst og ideer til at forbedre motionisters kondition på seriøse eller sjove måder.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at kunne modtage et legat:

    • at modtageren vil deltage den årlige legatuddeling. Hvis legatuddeling sker ved arrangement ”ude i byen”, så dækker fonden dokumenterede rejseomkostninger, typisk med billigste befordring, til dette arrangement.
    • at modtager/modtagerne så vidt muligt giver en tilbagemelding om brug af legat, herunder erfaringer, som kan videregives til andre til inspiration via vores hjemmeside & Facebook.
    • at du selv formulerer din ansøgning i brev eller ved e-mail. Der er ikke et officielt ansøgningsskema.

Næste mulighed for at få legater er i 2025 – læs Dansk Blindesamfunds medlemsblad, december 2024.