Formål og Vision

Synshandicappedes Motionsfonds formål er at fremme motion og idræt for at gøre det muligt for personer med et synshandicap at få pulsen op – være aktive i inspirerende fællesskaber med andre.

Personer med synshandicap får muligheden for at udfolde sig med samme personlige frihed og samme selvværd som alle andre. Tilbuddet er for alle, men ikke mindst til børn og unge.

Dansk Blindesamfund er sekretariat for fonden.
Dansk Blindesamfund er interesseorganisationen for mennesker med synshandicap. Hver dag kæmper vi for, at blinde og svagsynede kan deltage og bidrage på linje med alle andre: At flere får en uddannelse. At flere kommer i beskæftigelse. At færre er ensomme. At flere lever et aktivt og selvstændigt liv. Og at flere er sunde og dyrker motion.

I januar 2020 fik Synshandicappedes Motionsfond en støtteforening: Blindmotion

Blindmotion arbejder som støtteforeningen i sporet for Synshandicappedes Motionsfond.

Målet er at:

    • Udbrede kendskabet til idræt og motion for personer med nedsat syn
    • Knytte relationer og kontakter mellem synshandicappede og seende
    • Orientere om idrætsaktiviteter – komme fra tanke til handling
    • Hverve medlemmer, så vi kan uddele endnu flere legater fremover.