Lars Faursholt: Det er fantastisk givende at kunne gøre en forskel

Jeg har rejst over det meste af verden sammen med forskellige blinde og svagtseende som rejseleder og som ledsager.

For mig har det været fantastisk at opleve, hvordan måden jeg formidler hvad der foregår på til den synshandicappede, også gør en forskel for mig selv. Jeg bliver nødt til at forholde mig lidt anderledes til det, vi ser og oplever, når jeg skal formidle det, og det ansvar er både stort og enormt givende for mig selv. Jeg skal jo male et sprogligt billede, så den synshandicappede kan opleve på lige fod med os andre, og det ansvar elsker jeg at have, fordi jeg ved, at jeg kan gøre en forskel for et andet menneske.